O firmie

Firma DIRECTIVA zajmuje się doradztwem w zakresie prawa żywnościowego. Główne obszary działalności obejmują takie zagadnienia jak:

 • walidacja etykiet obejmująca ocenę uproszczoną (wyłącznie na podstawie etykiety), bądź pełną (obejmującą sprawdzenie dokumentacji odnoszącej się do produktu)
 • projektowanie etykiet w tym projekty graficzne oraz ulotki reklamowe
 • wyliczenie wartości odżywczej żywności
 • oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
 • suplementy diety
 • interpretacja przepisów krajowych i unijnych w tym sporządzanie opinii lub indywidualne konsultacje z zakresu prawa i technologii żywności,
 • pomoc w toku postępowań przed organami urzędowej kontroli żywności zarówno podczas kontroli jak i postępowań administracyjnych,
 • tworzenie dokumentacji jakościowej oraz dokumentacji z obszaru HACCP,
 • szkolenia

Pracujemy w językach: polskim, angielskim i francuskim.

Zapraszamy również do lektury bloga na którym umieszczane są artykuły dotyczące żywności oraz strony na facebooku.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończyłam Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej – aktualnie jest to Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, a następnie studia podyplomowe w zakresie administracji i samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi.

Swą karierę w kontroli żywności rozpoczęłam w roku 2004 na stanowisku inspektora, a rok później starszego inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artkułów Rolno-Spożywczych w Łodzi. Do moich obowiązków należało głównie wykonywanie kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, sporządzanie dokumentów związanych z wykonanymi kontrolami oraz sprawozdawczość.

W latach 2006 – 2018 jako kierownik Wydziału Kontroli zarządzałam pracą tego wydziału, a w szczególności do moich obowiązków należało:

 • organizacja pracy wydziału i nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów oraz przepro­wadzanie kontroli w przypadku skomplikowanych spraw
 • weryfikacja dokumentów kontrolnych, udziela­nie wskazówek, przeprowadzanie szkoleń ujednolicających z zakresu prawa żywnościowego oraz procesów technologicznych
 • sporządzanie projektów pism oraz projektów de­cyzji administracyjnych
 • zastępowanie wojewódzkiego inspektora podczas jego nieobecności

Dodatkowo jako audytor wiodący przeprowadzałam audyty wewnętrzne i audyty krzyżowe (w IJHARS).

W międzyczasie w roku 2009 przeszłam z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej przeprowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i od tamtej pory byłam zatrudniona na podstawie aktu mianowania urzędnika służby cywilnej.

W mojej pracy w administracji publicznej niejednokrotnie spotykałam się  z brakiem wiedzy wśród producentów, nie tylko w zakresie prawa żywnościowego (które jest bardzo obszerne, a jego interpretacja może nastręczać trudności), ale również prawa przedsiębiorców odnoszącego się do kontroli, jak również prawa administracyjnego.

Dlatego też aktualnie oferuję moją wiedzę i doświadczenie tym podmiotom, które tego najbardziej potrzebują.

Magdalena Nawrocka