Potas

Potas (K) jest składnikiem płynu wewnątrzkomórkowego, soków trawiennych i kości. Odpowiada za układ nerwowy, mięśniowy oraz sercowo-naczyniowy. Zapewnia prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową, pomaga kontrolować ilość wody w organizmie, jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego w komórkach i płynach ustrojowych.… Czytaj dalej “Potas”

Oświadczenie zdrowotne

Oświadczenie, że środek spożywczy jest źródłem witamin lub składników mineralnych, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera co najmniej znaczącą ilość, zdefiniowaną w załączniku do dyrektywy 90/496/EWG lub ilość przewidzianą w odstępstwach przyznanych zgodnie z art.Czytaj dalej “Oświadczenie zdrowotne”

Wzbogacanie żywności

Wzbogacanie żywności polega na dodawaniu do żywności jednego lub kilku składników odżywczych. Witaminy i składniki mineralne w postaci przyswajalnej dla ludzkiego organizmu mogą być dodawane do żywności bez względu na to, czy zwykle znajdują się one w tej żywności, w szczególności ze względu na jeden lub więcej następujących powodów:

  • niedobór jednej lub więcej witamin lub składników mineralnych w całej populacji lub w określonych grupach populacji, który można wykazać na podstawie symptomów klinicznych lub podklinicznych lub na który wskazuje szacowane niskie spożycie składnika odżywczego;
  • możliwość poprawy stanu wyżywienia całej populacji lub określonych grup populacji lub zniwelowania ewentualnych niedoborów witamin lub składników mineralnych w przyjmowanym pożywieniu będących skutkiem zmian w zwyczajach żywieniowych;
  • rozwój ogólnie uznanej wiedzy naukowej na temat roli witamin i składników mineralnych w żywieniu i ich skutków zdrowotnych.
Czytaj dalej “Wzbogacanie żywności”

Skarby z ula

Apiterapia to od wieków stosowana w medycynie niekonwencjonalnej metoda leczenia za pomocą produktów pszczelich i preparatów (apiterapeutyków). Do produktów pszczelich, które mają zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej, ale także w produkcji żywności i w żywieniu człowieka zaliczyć można:

  • miód
  • mleczko pszczele
  • pyłek kwiatowy
  • pierzga (chlebek pszczeli)
  • propolis (kit pszczeli)
  • jad pszczeli
  • wosk pszczeli

Miód to naturalny słodki produkt wytwarzany przez pszczoły miodne (apis mellifera) z nektaru kwiatów lub wydzieliny z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, przetwarzają i łączą z własnymi, specyficznymi substancjami, a następnie gromadzą i pozostawiają w celu dojrzewania w plastrach.… Czytaj dalej “Skarby z ula”

FAŁSZOWANIE ŻYWNOŚCI: Wykrywanie

W prawie polskim istnieją dwie definicje produktu spożywczego zafałszowanego, szerszy opis znajduje się w artykule „Zafałszowanie – dwie definicje”.

Należy tutaj wskazać, że zafałszowanie należy w obu przypadkach rozumieć jako niezgodność stanu faktycznego z deklaracją, przy czym ta niezgodność musi w sposób istotny naruszać interes konsumenta.… Czytaj dalej “FAŁSZOWANIE ŻYWNOŚCI: Wykrywanie”