Zafałszowanie – dwie definicje


Artykuł rolno-spożywczy zafałszowany – produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli:

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej – ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.… Czytaj dalej “Zafałszowanie – dwie definicje”

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych – definicja

Jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

WYROK SĄDU ADMINISTRACYJNEGO – zafałszowanie oleju beta-karotenami w celu uzyskania lepszej barwy


II GSK 3321/16 – Wyrok NSA

W wyniku badania laboratoryjnego produktu, będącego mieszanką oleju rzepakowego i oleju lnianego w proporcji wagowej 85:15, stwierdzono zawartość beta-karotenu w ilości 36,34 mg/kg, a substancja ta w produkcie mogła występować naturalnie maksymalnie na poziomie 22,5 mg/kg.… Czytaj dalej “WYROK SĄDU ADMINISTRACYJNEGO – zafałszowanie oleju beta-karotenami w celu uzyskania lepszej barwy”