Wyrok TSUE – likier jajeczny

Sprawa dotyczyła wyrobów oznakowanych jako „likier jajeczny”, które zawierały w swoim składzie mleko, czyli składnik niewymieniony w przepisie odnoszącym się do tego artykułu.

Pytanie prejudycjalne: „Czy składniki wymienione w pkt 41 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 są składnikami, które napój spirytusowy powinien zawierać co najmniej, aby mógł nosić w obrocie nazwę »likier jajeczny« (specyfikacja minimalna), czy też wymienione są wyczerpująco dopuszczalne składniki produktu, który ma nosić w obrocie nazwę »likier jajeczny«?”.

Wyrok trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.:

Punkt 41 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że aby napój alkoholowy mógł być opatrzony nazwą handlową „likier jajeczny”, nie może zawierać składników innych niż te wymienione w tym przepisie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.