Wzbogacanie żywności

Wzbogacanie żywności polega na dodawaniu do żywności jednego lub kilku składników odżywczych. Witaminy i składniki mineralne w postaci przyswajalnej dla ludzkiego organizmu mogą być dodawane do żywności bez względu na to, czy zwykle znajdują się one w tej żywności, w szczególności ze względu na jeden lub więcej następujących powodów:

  • niedobór jednej lub więcej witamin lub składników mineralnych w całej populacji lub w określonych grupach populacji, który można wykazać na podstawie symptomów klinicznych lub podklinicznych lub na który wskazuje szacowane niskie spożycie składnika odżywczego;
  • możliwość poprawy stanu wyżywienia całej populacji lub określonych grup populacji lub zniwelowania ewentualnych niedoborów witamin lub składników mineralnych w przyjmowanym pożywieniu będących skutkiem zmian w zwyczajach żywieniowych;
  • rozwój ogólnie uznanej wiedzy naukowej na temat roli witamin i składników mineralnych w żywieniu i ich skutków zdrowotnych.

Do żywności można dodawać tylko witaminy lub składniki mineralne określone w wykazie zawartym w załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, w formach wymienionych w załączniku II Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 (…).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.